Om teams Sverige

teams Sverige ägs och drivs av Daniel Kåven @Kaaven.se. Det är ett koncept där visionen är att göra det lättare att börja med Office 365, med fokus på Microsoft Teams.

teams Sverige är inte en del av Microsoft, men är en plats för entusiaster som vill ligga i bräschen.

Under 2020 kommer vi erbjuda stöd och information kring hur man jobbar i Office 365 med fokus på Microsoft Teams. Vi har redan öppnat vår Community för allmänheten där du kan få hjälp och stöd. Fokuset på sidan är kunskap, så där hittar du regelbundet artiklar med tips.

Det här är bara början, mer kommer framöver så håll i hatten!

Om mig

Daniel Kåven

Daniel Kåven

Digitaliseringspedagog

Från Nordkap, Norge, köpte min förste PC 1997 och flyttade till Sverige 2003 för att jobba med IT-support. En nörd med stort intresse för struktur, automatisering och ständiga förbättringar.

Under 2018-2019 har fokuset varit att utveckla och hålla utbildningar i Office 365 hos Lexicon i Östersund. 

Nu är fokus att lyfta den kunskapen in i teams Sverige och nå ut till hela landet.