Power Automate – Hälsa gästerna välkommen

Power Automate - Välkommen

Power Automate – Hälsa gästerna välkommen

Vill du skicka ett automatiskt välkommen-meddelande till nya gäster i ditt team? Power Automate hjälper dig. Här är en komplett guiden till att skapa ditt flöde.

Skapa ditt flöde med 3-4 steg

Först behöver du klicka på +Skapa och sen väljer du Automatiserad Flöde. Skriv in ett namn t.ex. “Välkomna nya gäster i Team X”.

Power Automate - Skapa nytt Automatiserat flöde

Flödet börjar när någon blir med i ditt team, därefter hämtar den en token för @omnämnande samt användarprofilen och till slut postar den ett meddelande.

Power Automate, 4 steg

Utlösare: När en medlem läggs till i ett team

Du börjar med att välja en Trigger, som aktiverar flödet när någon blir med i teamet. Teams “When a new team member is added” börjar när någon blir med i ett team du är med i.

Utlösare: When a new team member is added

Åtgärd: Hämta en token

För att @omnämna någon behöver vi hämta en “token” som gör det åt oss.

Utlösare: Hämta token @omnämnande en användare

Åtgärd: Hämta användarprofilen

Om du vill använda information om användaren i kortet, t.ex. Förnamn så behöver vi detta steg, i annat fall kan man låta det vara.

Åtgärd: Get user profile
Användar-ID eller UPN är mejladressen.

Åtgärd: Posta Välkommen-meddelande i en kanal

Här finns det två alternativ när du postar, vill du att avsändare ska vara dig själv eller Flödesroboten. Utöver avsändare så skiljer sig designen på inlägget i teamet och hur du formaterar texten. Låt oss se på de två.

Publicera som flödesroboten

Välj vilket Team (grupp) och Kanal som det ska postas i. Lägg till meddelande och använd token från steg två för att omnämna personen. Vill du lägga till en titel/rubrik så fyller du i det i fältet längst ner. Du kan använda t.ex. Förnamn här eller annan plats om du vill.

Märk att formateringen är lite speciell, du kan läsa mer om den hos Microsoft.

Åtgärd: Publicera ett meddelande som lödesroboten till en kanal

Resultat från flödesroboten

Grattis du har nu skapat ett flöde från flödesroboten. Som du ser är det ett tillpassat kort och det kommer stå längst ner vem som postade och att det är Power Automate som användes.

Resultat från flödesroboten

Publicera som dig själv

Likt förra steget så väljer du vilket Team (grupp) och Kanal som det ska postas i. Lägg till meddelande och använd token från steg två för att omnämna personen. Vill du lägga till en titel/ämne så fyller du i det i fältet längst ner. Du kan använda t.ex. Förnamn här eller annan plats om du vill.

Resultat från dig själv

Grattis du har nu skapat ett flöde från dig själv. Det ser ut som ett vanligt inlägg och kommer från dig.

Resultat från dig själv
Daniel Kåven
Daniel Kåven
Framtiden är digitala lösningar, självständiga företag som samarbetar och engagerade människor som vill utvecklas.