Power Automate – Hälsa gästerna välkommen

Power Automate - Välkommen

Power Automate – Hälsa gästerna välkommen

Vill du skicka ett automatiskt välkommen-meddelande till nya gäster i ditt team? Power Automate hjälper dig. Här är en komplett guiden till att skapa ditt flöde.

Skapa ditt flöde med 3 steg

Först behöver du klicka på +Skapa och sen väljer du Automatiserad Flöde. Skriv in ett namn t.ex. ”Välkomna nya gäster i Team X”.

Power Automate - Skapa nytt Automatiserat flöde

Flödets tre steg börjar med att den reagerar på att någon blir med i ett team, därefter hämtar den användarprofilen och till slut postar den ett meddelande.

Power Automate, de tre stegen
Flow för att skicka hälsning

Utlösare: När en medlem läggs till i ett team

Du börjar med att välja en Trigger, som aktiverar flödet när någon blir med i teamet. Teams ”When a new team member is added” börjar när någon blir med i ett team du är med i.

Utlösare: When a new team member is added

Åtgärd: Hämta användarprofilen

Därefter behöver vi hämta information från Office om användaren som du lägger till. Det vi vill ha är mejladressen som vi använder i sista steget.

Åtgärd: Get user profile
Användar-ID eller UPN är mejladressen.

Åtgärd: Posta Välkommen-meddelande i en kanal

Om du vill @omnämna personen med namn behöver du posta som Flow bot, annars får inte deltagaren en avisering. Välja därefter Grupp (Teamet) och vilken Kanal som meddelande ska postas i. Om du vill posta i Allmänt-kanalen, så väljer du General här.

Nu är du redo att skriva hälsningen till deltagarna. Men jag rekommenderar att du använder HTML-taggar för att göra det snyggare. Du kan också lägga in ikoner med Win + . (punkt). Därefter vill du gärna nämna personen. Skriv därför in<at>E-post</at>, då gör Flow bot om det till en omnämning i kanalen.

Åtgärd: Post a message as the Flow bot to a channel
Meddelandet som skickas i HTML-format.

Resultat

Grattis! Du har ny lyckats skapa ett flöde som hälsar gäster välkomna.

Resultat: Bild på meddelandet i Teams
Resultatet i Teams.

Daniel Kåven
Daniel Kåven
Framtiden är digitala lösningar, självständiga företag som samarbetar och engagerade människor som vill utvecklas.